ترافیک در پر خطرترین جاده دنیا

ترافیک خطرناک


جاده ای پر خطر در چین ، این جاده حدود 1.25 کیلومتر طول دارد که بیشتر آن در میان کوه ها و دره ها قرار گرفته است .

جاده " 13 قهرمان " در چین و در گوا لیانگ واقع شده است .بی شک جز خطرناک ترین جاده های جهان به حساب می آید .

ترافیک پرخطر

جاده پرخطر

خطرناک ترین جاده ها

خطرناک

منبع : تاپ ناپ

تصاویری از مرگبارترین جاده جهان

گذر از لبه تیغ!

تصاویری از مرگبارترین جاده جهان

سنگین ترین ترافیک های ماشینی

ترافیک های سنگین در جهان

سنگین ترین ترافیک های ماشینی

تغییر سازوکار واگذاری آرم طرح ترافیک 95

تغییر سازوکار واگذاری آرم طرح ترافیک 95

جاده چالوس یخبندان شد

جاده چالوس یخبندان شد

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما