شوخی جالب گزارشگر تلویزیون با شوت سنگین کامیابی نیا

کمال کامیابی نیا در بازی مقابل سپاهان با شوتی سنگین گل مساوی تیمش را به ثمر رساند و شادی را به استادیوم آزادی، نیمکت پرسپولیس و بینندگان تلویزیونی هوادار تیمش آورد.

دهقانی گزارشگر فوتبال در شبکه ورزش با کمال شوخی کرده و در تلگرام برای او به طنز نوشته « هزینه توپ و تور پاره شده را سازمان لیگ از قراردادت کم می کنه!!»

 

منبع : تابناک

خواب عمیق مدیر تیم معروف روی نیمکت به سبک شیرینی!

خواب عمیق مدیر تیم معروف روی نیمکت به سبک شیرینی!

عضو کارگروه فیلترینگ: اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد از گردونه رقابت حذف خواهد شد

عضو کارگروه فیلترینگ: اگر تلگرام سرور خود را به ایران نیاورد از گردونه رقابت حذف خواهد شد

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما