سلفی مورچه ها با قطره عسل

تصویری جالب و دیدنی از حلقه زدن مورچه هایی به دور یک قطره عسل را مشاهده میکنید.

سلفی مورچه ها

همه مورچه‌ها دارای زندگی اجتماعی هستند، یعنی مورچه‌ها در دسته‌های جدا از هم زندگی می‌کنند. در هر دسته سه نوع مورچه وجود دارد: ملکه که وظیفه آن تخم گذاری و به دنیا آوردن نوزادان است.

عده‌ای مورچه‌های کارگر هستند که فاقد بال می‌باشند و کار آنها جمع‌آوری دانه‌ها و مواد غذایی و حفر لانه و نگهداری تخمها و نوزادان می‌باشد. تعداد کمی از افراد یک لانه، مورچه‌های نر ماده هستند که دارای چهار بال نازک می‌باشند. اندازه گروههای مورچه‌ها بسیار متنوع است. برخی از این گروهها یا دسته‌ها فقط شامل چند دوجین مورچه هستند، در حالی که در دسته‌های دیگر صدها هزار مورچه فعال زندگی می‌کنند.

در این گذر تصویر جالب از مورچه هایی را مشاهده میکنید که دور یک قطره عسل حلقه زده اند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

روش های سلفی زیبا و جذاب

روش های سلفی زیبا و جذاب

تصویر ژاپن از ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری

تصویر ژاپن از ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما