وقتی این پشت صحنه رو دیدم، فهمیدم که برای این قسمت چقدر زحمت کشیده شده.

پشت صحنه اف 4

شاید این قسمت برای تماشاگران خیلی ساده بود، اما واقعا زحمت زیادی کشیده شده تا همین چند دقیقه رقم بخوره.

فیلمبرداری این قسمت در هوای خیلی سرد انجام شده. به محض این که لی مین هو در آب می افته، پشت صحنه با آب داغ روش آب می ریزه، تا سردی آب استخر از تنش بیرون بره.

منبع : اختصاصی وبگردها

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما