مجری 90 این بار نگذاشت بازیکن استقلال در برنامه اش تبلیغ کند.

مهدی رحمتی در برنامه 90 برای اسپانسر پیامکی استقلالی ها تبلیغ کرد و عادل فردوسی پور هیچ واکنشی نشان نداد. در واقع آن شب همه چیز در اختیار رحمتی بود و عادل بازنده بزرگ برد. در برنامه دوشنبه شب 90 اما این بار عادل مقابل تبلیغ در برنامه اش ایستاد. وقتی روزبه چشمی قصد داشت مثل رحمتی تبلیغ کند، عادل با لحنی جالب گفت: «تبلیغ نکن دیگه. به اندازه کافی براش تبلیغ می کنن.»

منبع : خبر آنلاین

کیک تولد جالب برای عادل فردوسی پور

کیک تولد جالب برای عادل فردوسی پور

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما