کودک 5 ساله مدیر عامل پرسپولیس شد

علی اکبر طاهری امروز میهمان ویژه ای داشت.

 کودک بیماری که آرزویش این بود که روزی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شود امروز به آرزویش رسید و طاهری امروز او را به عنوان مدیرافتخاری باشگاه پرسپولیس منصوب کرد.

این مدیر افتخاری و یک روزه قرار است امروز در تمرین پرسپولیس هم حاضر شود و با بازیکنان دیدار داشته باشد. 

مدیر 5 ساله پرسپولیس

مدیر عامل 5 ساله

منبع : مشرق

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما