زیرنویس سریال کره ای جانگ یونگ شیل

دانلود زیرنویس سریال کره ای جانگ یونگ شیل با بازی سونگ ایل گوک

بازیگران سریال جانگ یونگ شیل

Song Il Gook as Jang Young Shil

Kim Young Chul as Taejo

Kim Sang Kyung as Sejong

Park Sun Young
Jung Han Yong as Hwang Hui

خلاصه داستان سریال کره ای جانگ یونگ شیل

داستان این سریال در مورد زندگی جانگ یونگ شیل، دانشمند، متخصص و مخترع عصر چوسان است.
جانگ یونگ شیل در خانواده ای با رتبه پایین به دنیا آمد. شاه سجونگ از استعدادش خبردار شد و او را به قصر آورد و به او این فرصت را داد تا استعدادهایش را به منصه ی ظهور بگذارد. او ابزارهای نجومی مختلف، ماشین چاپ آهنی و ساعت آبی را اختراع کرد.

تصاویر سریال کره ای جانگ یونگ شیل

سریال کره ای جانگ یونگ شیل

جانگ یونگ شیل

زیرنویس قسمت اول

زیرنویس قسمت دوم

زیرنویس قسمت سوم

زیرنویس قسمت چهارم

زیرنویس قسمت پنجم

زیرنویس قسمت ششم

زیرنویس قسمت هفتم

زیرنویس قسمت هشتم

زیرنویس قسمت نهم

زیرنویس قسمت دهم

زیرنویس قسمت یازدهم

زیرنویس قسمت دوازدهم

زیرنویس قسمت سیزدهم

زیرنویس قسمت چهاردم

زیرنویس قسمت پانزدهم

زیرنویس قسمت شانزدهم

زیرنویس قسمت هفدهم

زیرنویس قسمت هجدهم

زیرنویس قسمت نوزدهم

زیرنویس قسمت بیستم

زیرنویس قسمت بیست و یکم

منبع : مجله گل افتابگردان

سریال کره ای جانگ یونگ شیل 2016 با بازی سونگ ایل گوک

سریال کره ای جانگ یونگ شیل 2016 با بازی سونگ ایل گوک

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما