گلستان سعدی، مباهات ایران زمین

گلستان سعدی از آن دسته کتابهایی است که از آن به عنوان یک اثر ادبی هنری یاد می شود و در فرهنگ و ادبیات فارسی شاهکاری بی نظیر به شمار می رود. کتاب گلستان سعدی در سال 656 ه‌ .ق نوشته شده است.

تقسیم بندی گلستان سعدی

کتاب گلستان سعدی در هشت باب تدوین شده که عبارتند از:

  1. باب اول در سیرت پادشاهان
  2. باب دوم در اخلاق درویشان
  3. باب سوم در فضیلت قناعت
  4. باب چهارم در فوائد خاموشی
  5. باب پنجم در عشق و جوانی
  6. باب ششم در ضعف و پیری
  7. باب هفتم در تأثیر تربیت
  8.  باب هشتم در آداب صحبت

ویژگی های گلستان سعدی

در بین اشعار و ابیات کتاب گلستان سعدی نیز با یک بیت به سال نوشتار آن اشاره کرده است:

«در آن مدت که ما را وقت خوش بود             ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود»

گلستان سعدی ترکیبی از نثر و نظم است. از آن رو این کتاب به مجموعه ای بی نظیر تبدیل شده که در آن انتخاب کلمات مناسب و گزینش های درست، خواننده را به وجد می آورد. سعدی در انتخاب واژه ها هنرمندانه عمل کرده و توانسته است مخاطبان خود را در هر جمله چنان مجذوب خود کند که دل کندن از جملات بعدی مشکل شود. در کتاب گلستان سعدی، نثر مسجع و آهنگین است و زمانی که جملات را نگاه کنید، تصورتان این است که به شکل صحبت های نوشتاری یا محاوره ای قرن هفتم تدوین شده است. اما همین که خواندن نثرها و جملات آغاز می شود، داشتن ریتم زیبا و آهنگین بودن جملات، روح خواننده را آرام می کند و گوش شنونده را نوازش می دهد.

گلستان و بوستان سعدی- گلستان سعدی-بوستان سعدی

در گلستان سعدی به وضوح می توان واژه های عربی را پیدا کرد. شاید یکی از دلایل محبوبیت این کتاب در نزد سایر کشورهای اسلامی غیر فارسی زبان، وجود واژه های آشنا باشد. به طوری که یکی از پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی به نام «احمد تمیم داری» بر این نظر است که: «در کشورهای اسلامی آثار سعدی را به عنوان کتاب های درسی تدریس می کنند به ویژه گلستان سعدی که نه تنها در بین خواص که در بین عامه مردم نیز شناخته شده است.» به عنوان مثال می توان از یکی از سفرای انگلیس در هند یاد کرد که کتاب گلستان سعدی را بدون غلط از بر خوانده است.

 محتوای گلستان سعدی

گلستان سعدی به چندین بخش تقسیم می شود که در هر یک از بخش ها به موضوع خاصی پرداخته شده است. مهمترین بخش های گلستان سعدی توصیفات این شاعر گرانقدر در توصیف ذات پروردگار و پیام عظیم شأن اسلام می باشد:

توصیف ذات الهی در گلستان سعدی

توصیف ذات الهی از زبان یک شاعر آنهم با آن زیبایی که سعدی واژه ها را در کنار یکدیگر می چیند، موجب آرامش روحی می شود. در مقدمه گلستان سعدی ارزشمند، فصیح ترین الفاظ و عبارات و بلیغ ترین مفاهیم در رابطه با ذات مقدس الهی به کار رفته است که احساسات بندگی را در خواننده بیدار می کند. یک جمله شیرین آن در گلستان سعدی: «منت خدای را عزّوجل، که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت... » که آغازگر کتاب  و رباینده دل و جان خواننده است.

گلستان-بوستان-سعدی

مدح رسول اکرم (ص)

سعدی توصیفات ارزنده ای نیز در مورد پیامبر عظیم شأن اسلام دارد و در اشعار خود او را با واژگانی همچون «سید کائنات»، «رحمت عالمیان»، «مفخر موجودات»، «صفوت آدمیان» و «تتمه دور زمان» توصیف می کند. سعدی راه و طریقت خود را پیروی از حضرت محمد (ص)  دانسته و در یک بیت آن را ابراز می کند:

«مپندار سعدی که راه صفا              توان رفت جز بر پی مصطفی»

احترام و اعتقادات شیعی شاعر در گلستان سعدی در ابیات دیگری به نمایش گذاشته شده است:

«خدایا به حق بنی فاطمه            که بر قول ایمان کنم خاتمه

اگر دعوتم رد کنی یا قبول            من و دست و دامان آل رسول»

حس نوعدوستی و ابراز احساسات به دیگر انسانها، در یکی از اشعار معروف گلستان سعدی نمایان می شود:

«بنی آدم اعضای یک پیکرند            که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار            دگر عضوها را نماند قرار»

این شعر کتاب گلستان سعدی یکی از آثار فاخر ادبیات فارسی می باشد که بر سر در سازمان ملل نیز نوشته شده است.

وجود کتاب گلستان سعدی در هر یک از خانه های ایرانیان، مایه افتخار و احترام به آثار ادبی و هنری این سرزمین است. در گذشته برای گرم کردن محافل و مهمانی ها، خواندن حکایات کوتاه از گلستان سعدی  یکی از متداولترین سرگرمی های شبانه محسوب می شد. خواندن ابیاتی که  به اندازه چندین صفحه و داستان طولانی پیام به دنبال دارد، یکی از حسن های گلستان سعدی است.

یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک

یکم اردیبهشت، روز سعدی مبارک

سعدی برای انسان قرن بیست و یکم چه حرفی برای گفتن دارد؟

سعدی برای انسان قرن بیست و یکم چه حرفی برای گفتن دارد؟

معرفی رمان میرا، سراسر از حال

معرفی رمان میرا، سراسر از حال

درباره ریشه شعر نو و ادبیات غرب

درباره ریشه شعر نو و ادبیات غرب

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما