زندگینامه زیبا ناوک، نویسنده خالی الذهن ایرانی

زیبا ناوک کیست؟


زیبا ناوک کیست؟

زیبا ناوک نویسنده ایرانی مقیم آلمان است که بعد از پخش عکس های برهنه اش در فضای مجازی، مخالفان و موافقانی را به چالش کشید. درواقع زیبا ناوک فاحشه ای است که نام نویسنده را یدک می کشد اما ذهن و عقاید پوچش توسط بسیاری از آگاهان طرد شده است.

بیوگرافی زیبا ناوک

نویسنده ای که ذهنش فقط به موضوعات غیراخلاقی پاسخ می دهد و قلمش چیزی جز آزادی جنسی بی حد و مرز نمی شناسد. زیبا ناوک که این روزها با انتشار عکس های برهنه اش، در دنیای مجازی از سوی اکثریت مردم طرد شده است، نام نویسنده روشن فکر را یدک می کشد. شاید نام نویسنده افراط گر نام مناسب تری برای زیبا ناوک باشد. اما بیشتر از آن لقب نویسنده جوگیر  برازنده زیبا ناوک است. نویسنده ای که در هر دوره به شکل خاصی ظاهر شده است.

زیبا ناوک در سال 1339 در شهر تبریز به دنیا آمده بود. وی در سال 1357 که دختری 18 ساله بود وارد دانشکده پزشکی مشهد می شود.

زیبا ناوک در آلمان

زیبا ناوک نویسنده ایرانی مقیم آلمان است که نام اصلی وی، سیبا بوده است. این نویسنده در شهر تبریز حامی فتنه گران بوده است و این طور که خودش درباره خود می گوید: اساسا افراط و تفریط را دوست دارد.

از داستان زندگی و نوشته هایش می توان به شخصیت متزلزل این نویسنده پی برد. زیبا ناوک اساسا در طول زندگی اش به چندین شکل مختلف تبدیل شده است و گاهی از خدا بیزار و گاهی طرفدار سر و سخت مذهب و عقاید شده است. شاید شنیدن داستان زندگی زیبا ناوک و افراط گری هایش برای خواننده خنده دار باشد اما متاسفانه باید بگوییم بیماری ذهنی و روحی، حد و مرز ندارد و درمانش به سادگی درمان بیماری های دیگر نیست.

 زیبا ناوک بعد از 6 سال زندگی کمونیست مآبانه خود، حتی حاضر نبود کلمه خداحافظ را به دلیل وجود کلمه "خدا" در مکالمات روزانه خود، به زبان بیاورد. در این 6 سال از خدا بیزار بود و به صورت افراط گرایانه کارهای ضد معنوی انجام می داد.
زیبا ناوک پس از دستگیری، به 5 سال حبس محکوم شد. او بعد از رفتن به زندان، شخصیتش به ناگهان تغییر کرد و بعد از 5 سال به طور کلی از عقاید گذشته خود بازگشت و به فردی کاملا مذهبی تبدیل شد. این بار هم افراط گری تا جایی ادامه داشت که زیبا ناوک نام خود را از "سیبا" به "زینب" تغییر داد. هنوز خبری از نام زیبا در آن سال ها نبود.

زیبا ناوک پس از زندان

زیبا ناوک بعد از آزادی این بار حلقه ازدواجی را که از همسر اعدامی اش به نام "علی" دریافت کرده بود، برای نشان دادن ایثار و گذشتش به پاسداران انقلاب هدیه داد تا خرج رزمندگان جبهه شود. وی در این میان با یکی از رزمندگان ازدواج کرد.

زیبا ناوک در ایران

او بعد از 10 سال فاصله از رشته پزشکی، دوباره به رشته پزشکی روی  آورد و پس از چند سال با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. این دوره چند ساله، دوباره زیبا ناوک را دچار تزلزل شخصیتی کرد و برای بار سوم شخصیت وی را به طور کلی تغییر داد. زیبا ناوک در این دوره نام خود را از "زینب" به "زیبا" که تلفیقی از نام سیبا و زینب بوده است، تغییر داد. احتمالا باید منتظر نام دیگری از این نویسنده خالی الذهن در سال های آینده باشیم.

عکس تغییرات فکری زیبا ناوک در این سال ها

تغییرات زیبا ناوک از ابتدا تا کنون

زیبا ناوک در همان دوران به خارج از کشور مهاجرت کرد و به انتشار کتاب هایی که منافی عفت است پرداخت. کتاب های وی در جهت انتشار آزادی جنسی منتشر شده است.

تلاش های زیبا ناوک در جهت انتشار آزادی جنسی

او از فاحشه ها و روسپی ها به عنوان آموزگار و معلم خود سخن می گوید و به برقراری رابطه دوستانه و مهربانانه با آن ها، دیگران را تشویق می کند.
زیبا ناوک از فاحشه ها به عنوان مقدسان بدنام یاد می کند. جالب است که کلمه مقدسان را برای این افراد در نوشته هایش آورده است. دلیل این تقدس بخشی هم آرامشی است که فاحشه ها برای مردان هوس ران ایجاد می کنند.
واقعا تا کجا باید به نوشته های بی اساس یک نویسنده بها داد؟ اصلا نام نویسنده نام مقدسی است که هر کسی نمی تواند آن را یدک بکشد. نویسنده باید ذهن و هدفش ثابت باشد و در طول هر دهه، شخصیتش به طور کامل عوض نشود. با تکامل و بالغ شدن، هیچ کس، مشکلی ندارد اما با تزلزل و خالی الذهن بودن، همه مردم روشن فکر و دانا مشکل دارند. زیبا ناوک که فاحشه ای بیش نیست باید نام نویسنده را از القاب خود خط بزند و به همان فاحشه بودنش رسیدگی کند.
وی درباره همسرانش در یکی از کتاب هایش می گوید:

من همسرانم را دوست دارم و عاشقانه آن ها را می پرستم. برای هم خوابی و پیوند با آن ها به اجازه والدین و علمای دینی نیاز ندارم. من همسرانم را در ملاء عام دوست دارم و عشق خود را به آن ها علنا ابراز می کنم.
من معشوقه های خود را با هم آشنا می کنم و چه شیرین لحظه ای است زمانی که یکی از دوستان یا همسرانم از عشق و حلقه جدید خود به زن دیگری سخن می گویند.

زیبا ناوک در کنار مردان هوسران که از آن ها به عنوان همسرانش یاد می کند.

عکس همسران زیبا ناوک

عکس های برهنه زیبا ناوک در چند سال اخیر توسط وی در فضای مجازی منتشر شد. او از اقدام ماجده علیا المهدی، دختر 20 ساله مصری که خود را بی خدا معرفی کرده است و عکس های برهنه خود را در وبلاگش قرار داده است، حمایت می کند. زیبا ناوک برای حمایت از این وبلاگ نویس، عکس های برهنه خود را در وبلاگ این فرد می گذارد. 

ماجده علیا المهدی 

ماجده علیا المهدی

زیبا ناوک در جلسات حزب دموکرات کردستان که در کپنهاک برگزار شد هم شرکت کرده و برای همراهی با آنان به رقص و آواز پرداخته است.
قضاوت با شما...

منبع : اختصاصی وبگردها

18 فایده رابطه جنسی برای سلامت ما

18 فایده رابطه جنسی برای سلامت ما

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما