قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم لحظات زندگی هر ثانیه اش ارزشمند است و برای این منظور باید قدر تک تک لحظه های زندگی را بدانیم چون قابل بازگشت نیست.

وقت طلاست و زمان، گرانبهاترین گوهر عمر است؛ گرچه نیازهای آدمی بیشمار است

و بسیاری از فرصت ها در گذر زمان از دست می روند اما جسم و روح ما نیازهایی دارد

که با برآوردن آنها آرامش هر چه بیشتر را در زندگی به ارمغان می آورد.

فرصت ها را دریابیم و دریغ نکنیم از زمانهایی که چه زود می گذرند …

فرصتی برای دعا

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

نیایش با خدا کمک می کند تا غبار غم از دلت زدوده شود

زمانی برای دوستان

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

داشتن دوستان واقعی نیمی از خوشبختی است

وقتی برای کار

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

کار سرمایه ای همیشگی برای سعادتمندی است

زمانی را برای فکر کردن

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

تفکر سالم منبع قدرت و انرژی جسم است

وقتی برای مطالعه

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

دانش اندوزی در کسب آگاهی هر چه بیشتر است

زمانی برای گوش دادن

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

یک موسیقی گوش نواز تعادل روحی و عاطفی را دو چندان می کند

فرصتی برای خنده

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

بارهای سنگین زندگی تنها با داروی خنده، سبک تر می شوند

نگاهی هم به عشق

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

عشق اصلی ترین طعم شیرین زندگی است

زمانی را برای رویا

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

سفر به عالم خیال، اعتماد به نفس را قوت می بخشد

فرصتی هم برای بازی

قدر لحظات زیبای زندگی را بدانیم

نشاط و شادابی، ماندگارترین خاطرات جوانی است که هرگز از یاد نمی رود

منبع : پارس ناز

103 نکته برای اینکه شاد زندگی کنید

103 نکته برای اینکه شاد زندگی کنید

راز شاد زندگی کردن در سالمندی

راز شاد زندگی کردن در سالمندی

آخر هفته ها شادتر باشید

آخر هفته ها شادتر باشید

آیا شما واقعاً شاد هستید؟

آیا شما واقعاً شاد هستید؟

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما