آلمان نازی و جنگ جهانی دوم

آلمان نازی کشوری که ما را به اواسط قرن بیستم می برد. این کشور توسط هیتلر جان گرفت. آلمان نازی از سال 1933 تا 1945 (اتمام جنگ جهانی دوم) توسط نازی ها اداره شد و به همین دلیل به این نام خوانده شده است.

سرفصل های نوشتار:

  • آغاز شکل گیری آلمان نازی
  • هیتلر پیشوای آلمان نازی
  • آلمان نازی و جنگ جهانی دوم
  • اوج اقتدار آلمان نازی
  • تضعیف قدرت نظامی آلمان نازی
  •  
  • سرنوشت آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم

حکومت آلمان نازی با حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان به رهبری آدولف هیتلر اداره می شد. هیتلر قبل از تشکیل آلمان نازی، در سال ۱۹۳۴ به عنوان رهبر حزب سوسیالیست ملی کارگران آلمان فعالیت خود را در عرصه سیاسی آغاز کرد. در آن زمان این حزب تنها حزب فعال در آلمان نبود و در کنار آن احزاب دیگری نیز مشغول فعالیت بودند. نازی ها همزمان با شکل‎گیری حزب سوسیالیست ملی کارگران اندیشه خود را رواج دادند.  اما بدست گرفتن اداره آلمان نازی، از زمانی آغاز شد که هیتلر به عنوان صدر اعظم این کشور منصوب شد.

حزب سوسیالیست آلمان-اندیشه نازیسم-اندیشه نازی ها

آغاز شکل گیری آلمان نازی

آلمان نازی پس از جنگ جهانی اول به عنوان مقصر و آغازگر جنگ شناخته شد. در معاهده ورسای آلمان نازی محکوم به پرداخت غرامت گردید. همچنین قسمتی از خاک این کشور به لهستان ضمیمه شد. از دیگر مجازاتی که برای آلمان نازی در نظر گرفته شد، خلع سلاح بسیار شدید بر ضد این کشور بود. این محکومیت برای آلمان نازی یک نوع تحقیر به شمار می رفت.

پس از جنگ نیز به دلیل سیاست‌های نادرست جمهوری وایمار و بدبین شدن مردم به نظام پارلمانی، شرایط برای رشد و قدرت گیری حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان ایجاد شده بود. این امر موجب شد تا نازی ها بتوانند از فضای موجود استفاده کنند. آنها با استفاده از تبلیغات و وعده امنیت اجتماعی، اشتغال کامل، قدرت گیری مجدد آلمان در صحنه بین‌المللی و برگرداندن سرزمین‌های جدا شده از آلمان، توانستند دولت تک حزبی را ایجاد کنند. با شکل گیری این حزب، نازی ها تمام تلاش خود را برای قدرتمند کردن آلمان در اروپا به کار بستند.

نازی ها بر این نظر بودند که آلمان نازی نمی تواند با یک نظام جمهوری و پارلمانی اداره شود و این حکومت توانایی برآورده کردن نیازها و خواست مردم این کشور را ندارد. از نظر آنها اجرای برنامه های آلمان نازی تنها با یک حزب ممکن بود. بزرگترین وعده آنها، لغو قرارداد ورسای و بازپس گیری سرزمین های جدا شده بود. همین وعده ها موجب همراهی مردم با نازی ها شد.

هیتلر پیشوای آلمان نازی

آلمان نازی با نام آدولف هیتلر گره خورده است. تلاش هیتلر برای قدرتمند کردن آلمان نازی تنها به سالهای جنگ جهانی دوم محدود نمی شود. بلکه او با کسب 230 کرسی در مجلس ملی آلمان در سال 1932، اولین قدم ها را برای تغییر شرایط در آلمان نازی برداشت. پیروزی هیتلر در مجلس ملی موجب شد تا حزب نازی به یکی از بزرگترین احزاب در مجلس ملی آلمان تبدیل شود. در آن زمان هیندنبورگ به عنوان رئیس جمهور این کشور در اریکه قدرت بود و زمانی که توانایی ها و نبوغ هیتلر را مشاهده کرد، او را  در 30 ژانویه 1930 به عنوان صدراعظم و مسئول تشکیل کابینه آلمان برگزید.

پس از اینکه هیتلر به عنوان صدراعظم انتخاب شد، تلاش زیادی برای متحد کردن برخی احزاب کابینه ائتلافی کرد. در همین زمان بود که مجلس ملی آلمان (رایشستاگ) آتش گرفت. شاید این فرصتی بود تا هیتلر به عنوان یکی از بی رقیب ترین مردان آلمان نازی پا در عرصه قدرت گذارد. با آتش گرفتن مجلس ملی، هیتلر توانست رقبای حزب کمونیست آلمان را از صحنه سیاست خارج کند. همین امر منجر به تک حزبی شدن آلمان نازی شد.

آلمان نازی در ماه مارس 1933 دچار تحولات دیگری شد. از جمله اینکه نازی ها قانون جدیدی را در مجلس تصویب کردند. براساس این قانون صدراعظم به عنوان بالاترین مقام کشور آلمان نازی مطرح شد. از این پس هیتلر می توانست به مدت چهار سال در قانون اساسی آلمان نازی دست برد و آن را تغییر دهد. در واقع این حدود اختیارات، موجب شده بود تا حزب نازی قدرت بیشتری پیدا کند. اکنون هیتلر در آلمان نازی به عنوان یک قدرت برتر شناخته می شد که می توانست قوانین را به نفع حزب تغییر دهد.

اولین تلاش های هیتلر برای قدرتمند کردن آلمان نازی، تشکیل امپراتوری رایش بود. او همچنین پرچم آلمان نازی را هم تغییر داد و آن را با نشان صلیب شکسته در کنار پرچم جمهوری وایمار برافراشته کرد. یکی دیگر از اقدامات مهم هیتلر در آلمان نازی، کاهش اقتدار برخی ایالت ها بود.

در سال 1934، رئیس جمهور آلمان نازی (هیندنبورگ) درگذشت و این بار اختیارات و قدرت هیتلر بیش از پیش  شد. او  در ۲ اوت ۱۹۳۴ به صورت قانونی اختیارات کنترل کشور را به طور کامل در اختیار گرفت و پس از مدتی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. اما هیتلر هیچگاه به عنوان رئیس جمهور پذیرفته نشد و شخص او نیز تاکید زیادی داشت که به جای رئیس جمهوری او را دوچه (رهبر یا پیشوا) بنامند. با رئیس جمهور شدن هیتلر، او امپراتوری رایش سوم را در آلمان نازی بنا نهاد.

قدرت نظامی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم به دو دوره تقسیم می شود. در دوره اول این کشور به عنوان قدرتی بی رقیب در اروپا مطرح می شود. اما در دوره دوم به دلیل دنبال کردن سیاست های نابخردانه، تبدیل به کشوری ضعیف شد. به طوری که در پایان این جنگ، آلمان نازی از سایر کشورهای اروپایی، شکست سختی را متحمل شد.

نازی ها-آلمان-جنگ جهانی دوم-هیتلر

اوج اقتدار آلمان نازی

در ابتدای بحث گفتیم که هدف اصلی حزب نازی، بازپس گرفتن قسمت های از دست رفته خاک آلمان نازی از جمله شهر دانتزیگ بود که پس از جنگ جهانی اول به لهستان واگذار شد. زمانی که هیتلر در آلمان نازی، امپراتوری رایش سوم را بنا نهاد، هدف خود را پس گرفتن این شهر بندری عنوان کرد. بنابراین اولین اقدام آلمان، لغو معاهده صلح ورسای بود. بر این اساس، تمامی پیمان های قرارداد لغو شد. از جمله شهر دانتزیگ باید مجدد به آلمان نازی بازگردانده می شد. این عمل هیتلر موجب تیرگی روابط میان آلمان و لهستان گردید.

گام بعدی آلمان نازی، نزدیکی به اتحاد جماهیر شوروی بود. بنابراین هیتلر به طور مستقیم با استالین وارد گفتگو و مذاکره شد. او برای جلب اعتماد شوروی، با این کشور قرارداد عدم جنگ را منعقد کرد تا با خیالت راحت وارد جبهه لهستان شود. سرانجام در 1 سپتامبر 1939، آلمان نازی به خاک لهستان حمله کرد. درست 17 روز بعد، شوروی وارد قسمت شرقی لهستان شد. این تهاجم، آغاز جنگ جهانی دوم بود.

تضعیف قدرت نظامی آلمان نازی

تجاوزها و حملات آلمان نازی تنها به لهستان محدود نشد. پس از اینکه هیتلر خیالش از جانب لهستان آسوده شد، این بار نوبت به سایر کشورهای همسایه بود. درگیری با کشورهایی همچون انگلستان و فرانسه نیز از دیگر جنگ های این دوره آلمان نازی به شمار می رود. بزرگترین اشتباه این کشور، حمله همزمان به چندین کشور بود. همین امر موجبات سقوط آلمان نازی را فراهم کرد. به طوری که هیتلر در یک زمان، مشغول جنگ با دو جبهه شرق و غرب بود. ابتدا جنگ میان آلمان نازی و لهستان موجب خستگی نیروهای نظامی این کشور شد. پس از آن حمله به فرانسه و همزمان بمباران انگلستان از دیگر عوامل تضعیف قدرت نظامی آلمان نازی بود.

اولین شکست آلمان نازی در جبهه شوروی کلید خورد. این کشور در زمستان وارد جنگ با جبهه شرق (شوروی) شد. سرمای طاقت فرسای شوروی، شکست سختی را بر پیکیره نیروهای نظامی آلمان نازی وارد کرد. زمانی که سربازان این کشور در برف و بوران نتوانستند وارد شوروی شوند و بسیاری از آنها جان سپردند، قدرت نظامی آلمان نازی قدم رو به سراشیبی گذاشت. عامل دیگری که موجب شکست آلمان نازی شد، توسعه طلبی ها و تجاوزگری های شخص هیتلر بود. به طوری که خشم کشورهای اروپایی و آمریکا را برانگیخت و این کشورها را وادار به مقابله کرد.

کمی بعدتر، بین کشورهای مخالف آلمان نازی، یک اتحاد بوجود آمد. از جمله انگلستان، فرانسه، شوروی و آمریکا که مثلث متفقین را تشکیل دادند و تمام توان و تلاش خود را برای شکست هیتلر به کار بستند.

کشورهای متفق برای کمک به شوروی در مقابل ارتش آلمان نازی، آذوقه و نیروهای نظامی خود را به این کشور ارسال کردند. ارتباط کشورهای متفق با شوروی از طریق ایران (پل پیروزی) انجام شد. در این بین، آلمان نازی به عنوان کشوری تنها، باید در مقابل چندین کشور می ایستاد.  ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان قدرتی جدید وارد عرصه بین الملل شده بود. این کشور با قدرتی بلامنازع در مقابل آلمان نازی قرار گرفت. واضح است که کشور آلمان  نمی توانست در مقابل این قدرت ها مقاومت کند و شکست سختی از کشورهای متفق خورد.

آلمان نازی-نازیسم-نژادپرستی

سرنوشت آلمان نازی پس از جنگ جهانی دوم

پس از اینکه ارتش آلمان نازی به شدت تضعیف شد، نیروهای نظامی کشورهای متفق وارد خاک آلمان شدند. در راس این کشورها، آمریکا قرار داشت. این کشور سربازان خود را در خاک برلین پیاده کرد. زمانی که هیتلر متوجه شد که سربازان متفقین در نزدیکی محل زندگی اش هستند، دست به خودکشی زد. با مرگ هیتلر، آلمان نازی عملا شکست خورد. اما این تازه آغاز سرنوشتی جدید برای این کشور بود.

پس از اینکه متفقین (آمریکا، انگلیس و شوروی) وارد خاک آلمان شدند، سعی کردند از نتایج جنگ به نفع خود بهره ببرند. تشکیل کنفرانس یالتا یکی از اقداماتی بود که توسط روزولت (رئیس جمهور آمریکا)، چرچیل (نخست وزیر انگلستان) و استالین رهبر شوروی صورت گرفت. در این کنفرانس آلمان به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ جهانی دوم شناخته شد که می بایست به کشورهای آسیب دیده غرامت جنگی پرداخت کند. خلع سلاح آلمان نازی از دیگر مجازات هایی بود که برای این کشور در نظر گرفته شد.

شوروی بیش از هر کشور دیگری خود را آسیب دیده می دید و خواهان اشدّ مجازات برای آلمان نازی بود. به همین دلیل خواهان ضمیمه شدن برخی از قسمت های آلمان به خاک شوروی شد. اما این پیشنهاد با مخالفت شدید آمریکا و انگلستان مواجه گردید. اختلاف شوروی با کشورهای آمریکا و انگلستان موجب شکل گیری دو بلوک شرق و غرب شد. در یک سو بلوک شرق به رهبری شوروی و در سویه دیگر، بلوک غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار داشت. این بلوک بندی تاثیر زیادی بر سرنوشت آلمان نازی داشت.

در بلوک شرق، شوروی سعی داشت تا تمامی کشورهای اروپای شرقی را تحت سیطره خود درآورد. استالین کمونیسم شوروی را به این کشورها تسری داد و آنها را به اتحاد جماهیر شوروی ضمیمه کرد. در طرف دیگر نیز ایالات متحده بود که به عنوان رهبر کشورهای سرمایه داری تلاش می کرد تا با کمونیسم شوروی و نفوذ آن مبارزه کند. اختلاف میان دو کشور موجب تقسیم اروپا شد. شهر برلین مرکز اصلی این تقسیم بندی بود. آلمان نازی سقوط کرد و یک دیوار، شهر برلین را به دو نیمه تقسیم کرد. قسمت شرقی آن به شوروی داده شد. برلین غربی نیز تحت سیطره کشورهای سرمایه داری بود. این دیوار و تقسیم بندی برلین تا فروپاشی شوروی (1990) باقی ماند.

یک ساعت پس از مرگ هیتلر

وقایعی جالب که پس از مرگ هیتلر رخ داد.

یک ساعت پس از مرگ هیتلر

پرتلفات‌ ترین جنگ در تاریخ جهان +عکس

پرتلفات‌ ترین جنگ در تاریخ جهان +عکس

لشکر آلمان نازی در حال اقامه نماز!

لشکر آلمان نازی در حال اقامه نماز!

آدولف هیتلر چه کسی بود؟

آدولف هیتلر چه کسی بود؟

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما