داروین

داروین یکی از نظریه پردازان در حوزه زیست شناسی می باشد. او با تئوری تکامل ارگانیک به وسیله انتخاب اصلح در طبیعت شهرت پیدا کرد. اما از چارلز داروین تئوری های دیگری از قبیل تنازع بقاء داروین، نظریه انتخاب طبیعی، اصل سازش با محیط داروین و توارث صفات اکتسابی و اصل ارتباط غیر مستقیم یا همبستگیهای متقابل نیز باقی مانده است.

زندگی نامه چارلز داروین

چارلز داروین در 12 فوریه 1809 (همزمان با آبراهام لینکلن) در شهر سافربوری در کشور انگلستان به دنیا آمد. او در 16 سالگی برای تحصیل در رشته پزشکی وارد دانشگاه ادینبورو شد. اما از آنجا که به تشریح علاقه زیادی نداشت، پزشکی را رها کرد و مدتی را برای تحصیل دروس مذهبی وارد کنیسه شد. در زمان تحصیل به فعالیتهایی همچون سوارکاری و تیراندازی پرداخت و چون به این ورزش ها علاقه بیشتری داشت، کنیسه را رها کرد. پس از مدتی به همراه یکی از اساتیدش در کشتی «بیل» راهی سفر شد. در این زمان داروین تنها 22 سال سن داشت. وی سفر اکتشافی خود را از سال 1831 آغاز کرد. این سفر با مقصد دور دنیا بود.  

در طول این سفر داروین با عجایب زیادی رو به رو شد. او به پژوهش های طبیعی علاقه زیادی داشت. به همین دلیل به دنبال فسیل ها بود و سعی می کرد آنها را به خوبی بررسی کند. در مدت پنج سال سفر با کشتی، او توانست تمام گوشه و کنار سواحل آمریکای جنوبی را مشاهده کند. قبایل بدوی آمریکای جنوبی، گونه های مختلف گیاهی و حیوانی از جمله پدیده های بودند که توجه داروین را به خود جلب می کردند. او در طی سفر تمام مشاهدات خود را یادداشت می کرد. بعدها پایه و بنیان نظریه‌های او، از همین یادداشت‌ها استخراج شد.

ورود به نظریه پردازی

سفر چارلز داروین در سال 1836 به اتمام رسید و به انگلستان بازگشت. از همین زمان بود که تئوری های او آغاز شد و نظریات جدید خود را ارائه داد. او به این نتیجه رسید که هزاران سال پیش، حیوانات و گیاهان به همین شکلی که امروز دیده می شوند، نبوده اند. بلکه در طی دوره های زمین شناسی تغییر کرده و به تکامل رسیده اند. او در سال 1938 یکی از کتابهای مالتوس، با نام «در باب منشاء جمعیت» را مطالعه کرد. این کتاب تاثیر زیادی در اندیشه و تفکر داروین داشت. داروین با استفاده از این کتاب، نظریه «انتخاب اصلح در طبیعت از طریق تنازع بقا» را اثبات کرد که در ادامه به آن می پردازیم.

از آنجا که داروین می دانست ارائه نظریه جدید، مخالفت و انتقادات زیادی را به دنبال دارد، هیچ تعجیلی برای چاپ آن نکرد و سعی کرد تا با جمع آوری قرائن و شواهد بیشتر از نظریه خود در مقابل مخالفان دفاع کند. او در سال 1842 تئوری خود را به صورت خلاصه آماده کرد اما تا سال 1844 همچنان بر روی متن نظریه کار می کرد. یک سال بعد یک نوشته از «آلفرد راسل والاس» (طبیعیدان انگلیسی) که در جزایر هند غربی، مشغول مطالعات علمی بود را دریافت کرد. والاس در این نوشته تئوری تکامل خود را به صورت خلاصه نوشته بود که از نظر بنیان، شباهت زیادی به نظریه داروین داشت. والاس اطلاعی از تئوری داروین نداشت و برای اینکه نظر داروین را در مورد تئوری جدیدش بداند، آن را برای او فرستاد.

اگر چه داروین و والا هر دو همزمان با یکدیگر نظریاتشان را ارائه داده بودند و ممکن بود میان آن ها مشاجره ای صورت بگیرد، اما به جای چنین وضعیت نامطلوبی، هر دو دانشمند با یکدیگر همکاری کردند و مقاله والاس و خلاصه‌ای از کتاب داروین به شکل کار مشترک به یک هیئت علمی ارائه شد.

چارلز داروین-داروین-نظریه تکامل

داروین و چاپ کتاب

داروین در سال 1845 کتاب «اصل انواع» را منتشر کرد که این امر موجب برانگیخته شدن خشم و عصبانیتِ محافل علمی انگلستان گردید. در این کتاب داروین به دو تئوری مهمِ «اصل انواع به وسیله انتخاب طبیعی» و «حفظ نوع برتر در تنازع بقا» پرداخته بود. این دو نظریه در میان محافل علمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.  
از آنجا که داروین در زمینه زیست شناسی به دانشمند قابلی مبدل شده بود، پژوهش های خود را در این زمینه ادامه داد، تا اینکه در سال 1871 کتاب جنجالی «نژاد انسان و انتخاب در رابطه با جنسیت» را منتشر  نمود. او در این کتاب جدیدترین نظریه آن روز را ارائه داد. داروین بر این نظر بود که انسان ها از نسل میمون هستند. این کتاب با مخالفت شدید نهادهای مذهبی مواجهه شد. اما از آنجا که داروین پس از سفر به دور دنیا، در اثر نیش حشرات به بیمار «چاگاس» مبتلا شده بود، از نظر مزاجی، وضعیت خوبی نداشت و به همین دلیل برای دفاع از نظریاتش، در هیچ یک از محافل علمی شرکت نمی کرد. اما افرادی همچون «توماس هاکزلی» سعی می کردند تا از تئوری‌های داروین دفاع کنند.
سرانجام داروین در تاریخ ۱۹ آوریل ۱۸۸۲ درگذشت و نظریات او برای همیشه به عنوان یکی از موضوعات مهم محافل علمی باقی ماند.


نکاتی در رابطه با نظریات چارلز داروین

بسیاری بر این نظر هستند که داروین صاحب اصلی نظریه «تکامل انواع» نبوده است و افرادی همچون «جین لامارک» طبیعیدان فرانسوی و «اسموراس داروین» پدر بزرگ چارلز داروین این نظریه را ارائه کرده اند. در حالی که نظریات این افراد هیچ گاه از سوی محافل علمی پذیرفته نشد. داروین با ارائه نظریاتش مکانیسم چگونگی انجام مراحل (تکامل انتخاب اصلح) را نشان داد. در حالی که برای نظریاتش قرائن و شواهد زیادی وجود داشت. با این وجود کلیسا به عنوان مخالف اصلی او برخاست.
در زمان چارلز داروین کسی نمی دانست چگونه ویژگیها از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. اما داروین با ارائه نظریات در زمینه مراحل تکامل که ترکیبی از قوانین وراثت ژنتیکی و انتخاب اصلح است، توانست تا حدودی به پرسش های آن ها پاسخ دهد.

نظریات داروین

داروین در زمینه زیست شناسی نظریات خود را اینگونه  ارائه داد:

نظریه تنازع برای بقاع

مالتوس (جامعه شناس و اقتصاددان انگلیسی) نظریه خود را در مورد نحوه رشد جمعیت انسانی و علل بروز فقر و جنگ را در سال 1838 شرح داد و همین نظریه، بنیان نظریات داروین را تشکیل داد. مالتوس معتقد بود که انسان ها براساس قاعده تصاعد هندسی افزایش می یابند. در حالی که افزایش مواد غذایی مبتنی بر قاعده رشد حسابی است. رشد هندسی و حسابی به صورت زیر می باشد.
128، 64 ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 ، 2    رشد هندسی
14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 6 ، 4 ، 2    رشد حسابی
در رشد هندسی، هر عدد، با ضرب عدد قبل در یک عدد مشخص تعیین می شود. اما در رشد حسابی، هر عدد مساوی با عدد قبل به اضافه یک عدد معین می باشد. براساس نظریه مالتوس که بعدها پایه نظریه داروین را تشکیل می داد، رشد هندسی چند برابر رشد حسابی است و چون انسان ها با رشد هندسی افزایش پیدا می کنند، بنابراین چند برابر مواد غذایی خواهند بود. همین امر موجب قحطی، جنگ و فقر می شود. 
داروین از این نظریه مالتوس تاثیر گرفت و تئوری تنازع برای بقاع را ارائه داد. از نظر داروین نه تنها در میان انسانها، نوزادان نسبت به والدین فزونی می یابند، بلکه این قضیه در مورد جانداران دیگر نیز قابل تعمیم است. از نظر داروین فزونی نوزادان نسبت به والدین، در گونه های جانوری به مراتب بیشتر از انسان ها می باشد. برای مثال ماهی آزاد در فصل تخمگذاری 28 میلیون تخم تولید می‌کند و یا در عالم گیاهان، برخی ارکیده‌های مناطق استوایی، هر سال بیش از یک میلیون عدد دانه تولید می‌کنند.
 اما نظریه اصلی داروین «تنازع برای بقا» از زمانی شروع می شود که امکانات و شرایط برای رشد نوزادان وجود ندارد و برای استفاده از فضا و امکانات محیط، بین آنها  جنگ آغاز می شود. این مبارزه به «تنازع برای بقیا» مشهور است. به این معنا که به دلیل محدودیت امکانات و شرایط، میان نوزادان مبارزه در می گیرد تا بتوانند زنده بمانند. 

نظریه فرگشت-نظریات داروین-داروین و فرگشت


نظریه انتخاب طبیعی چارلز داروین

یکی دیگر از تئوری های چارلز داروین «انتخاب طبیعی» می باشد. بسیاری بر این نظر هستند که داروین این تئوری را از پدر بزرگش  (اسموراس داروین) به عاریت گرفته است. اسموراس بر این نظر بود که: «انسان در تغییر و اصلاح نژاد حیوانات اهلی از طریق دو رگه‌ گیری نقش مهمی را ایفا می کند. همین امر موجب شده است تا بسیاری از حیوانات به یکدیگر شباهت پیدا کنند. برای مثال سگ ها شباهت زیادی به اسب ها دارند. بنابراین این دو حیوان از یک خانواده هستند که به دلیل نقش انسان در نزدیک کردن آنها به یکدیگر، موجب شده است تا حیوان جدیدتری متولد شود.»
داروین از نظریات پدربزرگ تاثیر گرفت و آن را با نظریه تنازع بقاء ترکیب کرد. براساس نظریات جدید داروین، زمانی که نوزادان در هر نسل با تعداد بسیار زیاد متولد می شوند، تنها عده بسیار کمی از میان آنها امکان و اجازه زندگی و ادامه نسل پیدا می‌کنند. اما سوال این است که چطور از میان این همه نوزاد، تنها عده محدودی انتخاب می شود؟ در واقع معیار انتخاب نوزادان چیست؟
برای انتخاب نوزادان یک مکانیسم خاصی وجود دارد که میان آنها تفاوت ایجاد می کند. این تفاوت معیارِ حذف عده زیادی از نوزادان و انتخاب تعداد معدودی از آنها می باشد. در آن زمان پدیده جهش شناخته نشده بود و داروین به اصل «توارث صفات اکتسابی» اعتقاد داشت. 

داروین نظریه انتخاب طبیعی را بر پایه پنج مشاهده ی زیر شرح می دهد:

  1. هیچ دو فردی از یک گونه دقیقاً شبیه به هم نیستند.
  2. منابع طبیعی و امکانات محدود هستند.
  3. اگر تمامی افراد در یک گونه از موجود ات بصورت موفقیت آمیزی تولید مثل کنند، جمعیت آن گونه بصورت غیر قابل کنترلی افزایش پیدا می کند.
  4. جانداران گرایش دارند که تقریباً از یک سال تا سال بعد ثابت بمانند.
  5. میزان زیادی از این تغییر پذیری در یک جمعیت می‌تواند به فرزندها برسد.


تئوری سازش با محیط و توارث صفات اکتسابی

تمام نظریات داروین به یکدیگر وابسته هستند. او نظریه «نقش سازش ها» را از عقاید «لامارک» گرفت و آن را توسعه داد. داروین بر این نظر بود که قوانین تواریث و ژنتیک پیچیده است. در نهایت نتیجه گرفت که اگر در مرحله نوزادی از زندگی جانداران (انسان یا حیوان) تغییری صورت بگیرد، بعدها نیز این تغییر به وضوح در ظاهر جاندار قابل مشاهده است.

 
داروین برای دفاع از تئوری ارثی شدن صفات اکتسابی، مکانیسم همه زایی را عنوان کرد. به عبارت دیگر، داروین معتقد بود که همه اندامهای بدن در ساختن نطفه مشارکت دارند و هر یک از اندام ها برای تشکیل دادن نطفه تولید و ارسال، سهم مشخصی بر عهده دارد. در انتها چنین نتیجه گیری می کند که انسان، موجودی تکامل یافته از جانداران تک سلولی می باشد. 

تئوری داروین-تنازع برای بقاء-نظریات چارلز داروین


 تئوری ارتباط غیر مستقیم یا همبستگی های متقابل

داروین علاوه بر سه نظریه تنازع بقا، انتخاب طبیعی و سازش با محیط، یک نظریه دیگر نیز ارائه داده است. از نظر داروین روابط غیر مستقیمی بین جانداران وجود دارد که این رابطه در امر تحول تاثیر گذار است. او نام این نظریه را «اصل ارتباط غیر مستقیم» نهاد. برای مثال داروین بر این نظر بود که بین شته ها و مورچه ها رابطه مستقیمی وجود دارد. از نظر او، شته‌ها حشراتی هستند که از شیره گیاهان تغذیه می‌کنند و به گیاهان زراعی و درختان میوه صدمه می زنند. این حشرات ضمن تغذیه از گیاهان، مواد زاید بدن خود را به صورت شیره چسبناکی به بیرون دفع می‌کنند. 
اکنون رابطه میان مورچه ها و شته ها مشخص می شود. مورچه ها علاقه زیادی به شیره های دفع شده توسط شته ها دارند. به همین دلیل در فصل بهار، مورچه های از فضولات شته ها تغذیه می کنند و در پاییز هم تخمهای شته‌ها را از روی درختان جمع آوری و به لانه زیرزمینی خود منتقل می‌کنند و در طول فصل زمستان از تخمها تا بهار سال اینده مواظبت و سپس آنها را به روی درختان منتقل می کنند. بنابراین مورچه ها باعث می شوند تا نسل شته ها باقی بماند. اما چگونه شته ها را انتخاب می کنند؟ داروین پاسخ می دهد، مورچه ها شته هایی را انتخاب می کنند که بیشترین شیره را دفع می کنند و این همان نظریه « انتخاب طبیعی» می باشد.


نظریه تکامل داروین (نظریه فرگشت)

در نهایت نظریه «تکامل» که بعدها به «فرگشت» معروف شد، به عنوان جنجالی ترین تئوری داروین شناخته شده است. براساس نظریه تکامل، انسان تکامل یافته از جانداران تک سلولی است. در این نظریه خداوند نقشی در خلقت ندارد و آغاز خلقت با تصادف و احتمال بوده است. همین امر موجب شد تا نهاد مذهبی و روحانیون مسیحی به مخالفت شدید با نظریات داروین برخیزند. از نظر روحانیون، انسان از آدم و حوا زاده شده اند و ابتدا در بهشت بوده اند و سپس به دلیل خوردن میوه ممنوعه، وارد دنیای کنونی شدند، این در حالی است که داروین بر تمامی این نظریات خط بطلان کشید و معتقد بود که بهشت و جهنمی در کار نیست و انسان ها از نسل میمون ها هستند که در طول میلیون ها سال تکامل یافته و به شکل امروزی درآمده اند.
با وجودی که 150 سال است از نظریه داروین می گذرد، اما هنوز هم این نظریه در محافل علمی و پژوهشی مورد بحث است. در یک تحقیق پژوهشی که در دانشگاه های کالیفرنیا و کین ستیت صورت گرفت، ثابت شد که قدیمی ترین انسان هایی که تا کنون کشف شده اند، به انسان های امروز شباهت زیادی دارند. همین امر موجب رد شدن نظریه داروین در مورد «تکامل انسان از میمون» شد.

آلبرت انیشتین

بیوگرافی کوتاه از آلبرت انیشتین

آلبرت انیشتین

عکس: دفتر کار شلخته آلبرت انیشتین

عکس: دفتر کار شلخته آلبرت انیشتین

آبراهام لینکلن

آبراهام لینکلن

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما