روستای بسیار زیبا و مهمان نواز ایتالیا

در ایتالیا پنج روستا جهت ماهیگیری توریست ها در نظر گرفته شده است

 که در میان آنها روستای "Riomaggiore" بزرگترین محسوب می شود.

 در این روستا از گردشگران با سوغاتی های و خوردنی های محلی پذیرایی می شود.

منبع : توریسم آنلاین

زیبایی تماشایی قلعه متروک در ایتالیا

زیبایی تماشایی قلعه متروک در ایتالیا

جاذبه های توسکانی، بهشت گمشده ایتالیا

جاذبه های توسکانی، بهشت گمشده ایتالیا

ایتالیا را از این زاویه ببینید

ایتالیا را از این زاویه ببینید

شهرهای تاریخی و رها شده در دنیا

شهرهای تاریخی و رها شده در دنیا

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما