شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

شهرهایی در دنیا وجود دارند که همکاری مردم با مقامات باعث شده تمیز ترین شهر دنیا را داشته باشند واز آن لذت ببرند.

در تمامی اسامی قرار گرفته در فهرست تمیز ترین شهرهای دنیا به نقش مهم رعایت فرهنگ نظافت توسط هر شهروند و در مقابل عملکرد مسئولین آن شهر می رسیم و دستاورد آن را در این تصاویر تماشایی مشاهده می کنیم.

«کلگری» واقع در کانادا با 2 میلیون نفر جمعیت در جایگاه دهم قرار دارد. 

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

هوای پاک و خیابانهای تمیز،«آدلاید» استرالیا را در این مکان قرار داده است.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

هوای پاک و خیابانهای تمیز،«آدلاید» استرالیا را در این مکان قرار داده است.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

جایگاه هفتم متعلق به «مینیاپولیس» مینه سوتا است.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

ششمین شهر بزرگ ژاپن «کوبه» است و در جایگاه ششم قرار دارد.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

شهر سبز اروپا در سال 2014 کپنهاگ،دانمارک عنوان پنجمین شهر تمیز دنیا را در سال 2016 دارد.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

هلسینکی ،فنلاند علاوه بر تمیز بودن مرکز آموزش ،سیاست، پژوهش و فرهنگ این کشور است.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

جایگاه سوم متعلق به «ولینگتون» نیوزیلند است.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

«اسلو» نروژ جایگاه دوم را از آن خود کرد.

 شهرهایی که از تمیزی برق می زنند

سبز ،تمیز ،بدون آلودگی،هوای پاک ، ویژگی های «فرایبورگ» آلمان است که این شهر را در جایگاه نخست قرار داده است.

منبع : وب سایت توریسم

به این مکان ها به تنهایی سفر کنید (1)

به این مکان ها به تنهایی سفر کنید (1)

به این مکان ها به تنهایی سفر کنید (2)

به این مکان ها به تنهایی سفر کنید (2)

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما