آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب

آموزش ساخت عروسک میمون با جوراب را در ادامه ببینید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

1. یک جفت جوراب تمیز پیدا کنید. برای درست کردن این عروسک بهترین جوراب جورابی است که رنگ قسمت پاشنه و انگشتانش با بقیه ی قسمت ها متفاوت باشد.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

2. جوراب را برگردانید.

جوراب را روی میز طوری قرار دهید که قسمت پاشنه ی آن به سمت میز باشد.

با یک مارکر خطی از وسط جوراب از قسمت انگشتان تا تقریباً 3 سانتی متری پاشنه ی رنگی بکشید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

3. همان طور که جورابتان روی میز پهن شده، به کمک سوزن دو طرف خطی را که کشیده بودید با یک فاصله ی تقریباً 1 سانتی متری بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

4. حالا جوراب را از قسمت خط وسطی ببرید.(فضای بین جایی را که دوخته بودید.)

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

5. حالا جوراب را برگردانید و آن را کاملاً با پشم شیشه پر کنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

6. برای مشخص کردن قسمت گردن به کمک نخی محکم و سوزن بخیه هایی در قسمت مورد نظر بزنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

7. نخ را بکشید تا اندازه ی گردن مورد نظرتان به دست آید و سپس آن را گره بزنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

8 .  قسمت سر را به کمک پشم شیشه ای که داخل جوراب است، گرد کنید.

قسمت باز جوراب را بدوزید.

اگر قسمت باز جوراب شما همرنگ بقیه ی قسمت های جوراب شماست، تنها یک سر گرد زیبا از آن درست کنید، اما اگر رنگ آن مشابه رنگ های پاشنه و انگشتان است، باید تصمیم بگیرید آن را ببرید یا از آن کلاه درست کنید. حالا در این قسمت ما ساختن کلاه میمون را به شما آاموزش می دهیم.

قسمت بالا را همانند تصویر  کوک های درشت بزنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

9. قسمت اضافی کلاه را به سمت داخل تا کنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

10. حالا کوک های زده را جمع کنید و گره بزنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

11. دومین جوراب را برداشته

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

12. و هماندد الگو داده شده آن را بدوزید و ببرید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

13. حالا بازوها و دم را برگدانید و آن را پر کنید، ولی قسمت بینی و گوش ها را فقط برگردانید. 

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

14. دم را به قسمت پاشنه وصل کنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

15. بازوها را به دو طرف بدن میمون وصل کنید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

16. در این مرحله می خواهیم دهان یا بینی میمون را از پاشنه ی جوراب دوم درست کنیم. همانند الگویی که در بالا نشان داده شده قسمت مورد نظر برای دهان یا بینی را ببرید و آن را پر کنید و همانند تصویر آن را روی جوراب اول بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

17. لبه ی پایینی را به چانه ی میمون بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

 18. مقداری پشم شیشه اضافه کنید تا قسمت بینی کمی باد کند.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

19. حالا لبه ی بالایی را روی صورت بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

20. لبه های باز گوش ها را به سمت داخل برده و آن را بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

21. گوش ها را به دو طرف سر بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

22. برای چشم ها از دکمه استفاده کنید و آن را در قسمت چشم ها بدوزید.

آموزش کاردستی عروسک میمون بسیار زیبا و جالب با جوراب+تصاویر

منبع : تبیان

کاردستی عروسک های نمکی برای زیبایی مداد وخودکار

کاردستی عروسک های نمکی برای زیبایی مداد وخودکار

کاردستی: ساخت عروسک های ناز کوچولو

کاردستی: ساخت عروسک های ناز کوچولو

ریسه عروسک نمدی مخصوص اتاق کودک

ریسه عروسک نمدی مخصوص اتاق کودک

آموزش ساخت آویز خوشبو بسیار ساده وزیبا با طرح جغد

آموزش ساخت آویز خوشبو بسیار ساده وزیبا با طرح جغد

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما