آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا

امروز قصد داریم در این پست برای کودکا دوست داشتنی کاردستی حشرات را درست کنیم .

 وسایل لازم برای کاردستی بندپایان

 کارتن ضخیم

ماژیک یا قلم مو

قیچی

کاموا ضخیم
سیم

آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا +تصاویر

کاردستی حشرات

آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا +تصاویر

کاردستی با مقوا

آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا +تصاویر

کاردستی بندپایان با مقوا

آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا +تصاویر

کاردستی بند پایان

آموزش کاردستی بندپایان کوچک و جالب با مقوا +تصاویر

منبع : ایران بانو

به راحتی برای کودکان بره ناقلا با وسایل بسیار ساده بسازیم

به راحتی برای کودکان بره ناقلا با وسایل بسیار ساده بسازیم

آموزش ساخت کاردستی قلعه با وسایل دور ریختنی و ساده

آموزش ساخت کاردستی قلعه با وسایل دور ریختنی و ساده

آموزش ساخت کاردستی فانوس چینی با وسایل بسیار ساده

آموزش ساخت کاردستی فانوس چینی با وسایل بسیار ساده

با لیوان یک بار مصرف کاردستی جوجه بسیار دوست داشتنی بسیازید

با لیوان یک بار مصرف کاردستی جوجه بسیار دوست داشتنی بسیازید

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما