پستانداران مانند انسان با افزایش سن دچار مشکل بینایی می شوند

محققان ژاپنی عکس ۱۴ بونوبو وحشی (شامپانزه کوتوله) را که یکدیگر را تیمار می کردند مورد بررسی قرار دادند.

این پستانداران بین ۱۱ تا ۴۵ سال سن داشتند. طبق گزارش مشخص شد هرچقدر آنها مسن تر بودند دست شان را برای نوازش کردن بیشتر دراز می کردند.

هنگ چین ریو، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کیوتو ژاپن، در این باره می گوید: «ما دریافتیم بونوبوهای وحشی با سن تقریبی ۴۰ سال دارای علائم دوربینی بودند.»

وی در ادامه می افزاید: «ما دریافتیم الگوی مشخص شده در بونوبوها بسیار شبیه به الگوی انسان های مدرن است.»

گزارشات مشابه در مورد شامپانزه ها هم در گذشته مطرح شده است.

ممکن است دوربینی موجب اختلال در زندگی اجتماعی بونوبوهای مسن شود چراکه آنها در جنگل های پردرخت زندگی کرده و در تاریکی دچار مشکل می شوند.

یافته ها نشان می دهد دوربینی در انسان به دلیل مطالعه بیش از اندازه زیاد یا خیره شدن به صفحه نمایشگر نیست، بلکه فرایند طبیعی افزایش سن است.

منبع : مهر

حیواناتی که بهتر از انسان‌ها حرکات یوگا را انجام می‌دهند

حیواناتی که بهتر از انسان‌ها حرکات یوگا را انجام می‌دهند

کدام جانور «وارث زمین» خواهد شد؟

کدام جانور «وارث زمین» خواهد شد؟

8 حیوانی که راه را برای سفر انسان به فضا هموار نمودند

8 حیوانی که راه را برای سفر انسان به فضا هموار نمودند

چرا گردن زرافه ها انقدر بلند است؟

چرا گردن زرافه ها انقدر بلند است؟

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما