به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

ستاره های هالیوود همیشه زیر ذره بین اند.

سبک زندگی شان، لباس هایی که می پوشند، آرایش صورت شان و غیره... اما آیا تمام آنها به یادمان می ماند؟ خیر! اما برخی از لباس هایی که ستاره های هالیوود می پوشند، بیش از همیشه جلب توجه می کند طوری که تبدیل به یکی از به یاد ماندنی ترین لباس ها در طول قرن ها می شوند. در اینجا برخی از لباس هایی که ستاره های هالیوود به تن کرده و تبدیل به نمادی در صنعت مد و پوشاک شده اند را برایتان آورده ایم. جین هارلو  جودی گارلند 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کاترین هپبورن 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

  گریس کلی 

 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 آدری هپبورن 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 جولی اندروز 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کاترین دنو 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 فی داناوی 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 میا فارو 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کری فیشر

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

  پرنسس دیانا 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

  استیوی نیکس 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 گریس جونز 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 ناتالی پورتمن 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کرستن دانست 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کیت بلانشت 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کیت میدلتون 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 کیم کاراشیان 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

 ریحانا 

 به یادماندنی ترین لباس ستاره ها از گذشته تا حال

منبع : برترین ها

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما