خمیازه‌ای روی دوش مادر

توله شیرهای تازه متولد شده در باغ‌وحشی در آلمان شیطنت‌های خود را آغاز کرده اند.

توله شیرهای سفید تازه متولدشده در  باغ‌وحش ماگدبورگ در آلمان از سر و کول پدر و مادرشان بالا رفته و سوژه عکاسان محیط زیست شده اند.

شیر سفید از حیوانات نادر حیات وحش محسوب می‌شود. 

 خمیازه‌ای روی دوش مادر

 خمیازه‌ای روی دوش مادر

 خمیازه‌ای روی دوش مادر

 خمیازه‌ای روی دوش مادر

 خمیازه‌ای روی دوش مادر

منبع : برترین ها

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما