نماز والدین مرحوم خود را با چه نیتی قضا کنم؟

نماز والدین مرحوم خود را با چه نیتی قضا کنم؟

نماز والدین مرحوم خود را با چه نیتی قضا کنم؟ نماز والدین نیت نماز قضای والدین این گونه است که قصد کنید به نیابت از طرف والدین خود، نماز قضا بخوانید و در هر نمازی که می خوانید، قصد کنید به نیابت ایشان نماز را قضا می کنید. بیشتر بخوانید...

حکم نگهداری از سگ در خانه!

حکم نگهداری از سگ در خانه!

حکم نگهداری از سگ در خانه!

در آموزه‌های دینی، با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد، درباره نگهداری برخی حیوانات در محل زندگی انسان توصیه‌هایی شده، چنان‌که از نگهداری برخی نهی شده است که می‌توان روایات فراوان در نهی از نگهداری سگ به‌عنوان حیوانی نجس را مدنظر قرارداد. بیشتر بخوانید...

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است

تیمم به خاک و ریگ و کلوخ و سنگ صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که اگر خاک ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر خاک نباشد، با ریگ و اگر ریگ نباشد، با کلوخ و چنان چه کلوخ هم نباشد، با سنگ تیمم نماید. بیشتر بخوانید...

شراب، وضو را باطل نمی‌کند !!!

شراب، وضو را باطل نمی‌کند !!!

علی جمعه ضمن تاکید بر نجس بودن شراب، مدعی شد که خوردن آن، وضو را باطل نمی کند! بیشتر بخوانید...

حکم تاتو کردن ابرو و سایر اعضای بدن

حکم تاتو کردن ابرو و سایر اعضای بدن

تتو کردن همچنین نسبت به وضو و غسل -آن چیزی که امروزه متداول است در تتو کردن که جوهر زیر پوست می‌رود- مانع نیست و وضو و غسل فرد اشکالی ندارد. بیشتر بخوانید...

تزریق آمپول تقویتی روزه را باطل می‌کند؟

تزریق آمپول تقویتی روزه را باطل می‌کند؟

حکم شرعی تزریق واکسن، داروی بی حسی، سرم و آمپول تقویتی در زمان روزه‎داری را در این گزارش بخوانید. بیشتر بخوانید...

چرا مسافر نباید روزه بگیرد؟

چرا مسافر نباید روزه بگیرد؟

شاید یکی از فلسفه ها و حکمت های عدم وجوب روزه در سفر همان مسئله تخفیف در تکلیف باشد، و به عبارت دیگر، تفضّل بر بندگان است . بیشتر بخوانید...

رسم های ماه رمضان در استان گلستان

رسم های ماه رمضان در استان گلستان

رسم های ماه رمضان در استان گلستان  مردم استان گلستان با رسوم خاص خودشان به روزه داری و عبادت میپردازند , در این مطلب با آداب و رسوم این مردم در این ماه پربرکت آشنا می شویم . بیشتر بخوانید...

کفاره جمع در چه مواردی بر روزه‌دار واجب می‌شود؟

کفاره جمع در چه مواردی بر روزه‌دار واجب می‌شود؟

در رسالات و کتاب فقهی چند مورد برای پرداخت کفاره جمع بیان شده است. بیشتر بخوانید...

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما